Ultima actualizare: 16.06.2021 

Acești termeni de utilizare ("Termenii") stabilesc cadrul legal pentru utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App și a serviciilor furnizate în cadrul acesteia de către waterdrop® Microdrink GmbH, cu sediul social în Viena și înregistrată în registrul comerțului austriac sub FN 449685b ("waterdrop®").

Utilizatorii Aplicației waterdrop® Hydration App ("Utilizatorii", fiecare dintre ei fiind un "Utilizator") trebuie să citească cu atenție acești Termeni înainte de a instala Aplicația waterdrop® Hydration App. Termenii constituie baza contractului de utilizare dintre waterdrop® și Utilizator (vezi clauza 5.2 pentru încheierea contractului). 

 

1. Obiectul contractului

waterdrop® gestionează Aplicația waterdrop® Hydration App prin intermediul căreia waterdrop® oferă utilizatorilor Aplicației waterdrop® Hydration App diverse servicii de urmărire și măsurare a comportamentului lor individual de hidratare (denumite "Servicii waterdrop®").

Utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App este permisă exclusiv în conformitate cu acești Termeni. Acești Termeni constituie baza contractului de utilizare încheiat între waterdrop® și Utilizator ( vezi clauza 5.2 privind întocmirea contractului). Obiectul contractului cu utilizatorul este utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App și a serviciilor waterdrop® oferite Utilizatorului în cadrul acestei aplicații.

Pe lângă acești Termeni, se aplică și alte prevederi legale între waterdrop® și Utilizator: Acestea includ în special prevederile privind protecția datelor (vezi Politica de Confidențialitate), Termenii și Condițiile Generale în cazul utilizării eshopului operat de waterdrop® prin intermediul site-ului web waterdrop.ro ("Eshop waterdrop®"), precum și condițiile de operare și de securitate referitoare la hardware. 

 

2. Condiții de utilizare a Aplicației waterdrop® Hydration App

Condiții generale

O condiție pentru utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App este ca utilizatorul
- să aibă cel puțin 14 ani (sau, dacă Utilizatorul nu a atins încă vârsta minimă legală pentru încheierea unor astfel de contracte în țara respectivă, să aibă acordul părinților pentru a utiliza Aplicația waterdrop® Hydration App);
- are capacitate juridică deplină; și
- este un consumator și nu utilizează Aplicația waterdrop® Hydration App sau Serviciile waterdrop® în scopuri de afaceri sau în alte scopuri comerciale.

Condiția de înregistrare

Pentru a utiliza serviciile furnizate prin intermediul Aplicației waterdrop® Hydration App, Utilizatorul trebuie să se înregistreze prin furnizarea anumitor informații esențiale (cum ar fi numele, vârsta, sexul, culoarea preferată).

Pentru a utiliza funcțiile speciale ale Aplicației waterdrop® Hydration App (de exemplu, colectarea punctelor de Club waterdrop®), Utilizatorul trebuie să fie, de asemenea, membru al Clubului waterdrop® (vezi clauza 5.3 de mai jos). 

 

3. Servicii gratuite și eshop

Utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App și a serviciilor waterdrop® este gratuită, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres că există un tarif.

De asemenea, Aplicația waterdrop® Hydration App oferă acces direct la eshopurile operate pe site-ul web waterdrop.ro ("Eshop waterdrop®"). Utilizarea Eshopului waterdrop® se bazează pe Termenii și Condițiile Generale, Termenii de Utilizare și Politica de Confidențialitate. 

 

4. Sfaturi pentru sănătate

Toate informațiile, valorile și alte informații create sau afișate în cadrul utilizării Aplicației waterdrop® Hydration sunt doar recomandări și valori medii nespecifice care pot devia - chiar semnificativ - într-un caz specific, în funcție de identitatea Utilizatorului și de circumstanțele specifice ale acestuia.

Fiecare Utilizator este responsabil de a acorda atenție semnalelor propriului corp, bunăstării și nevoilor individuale. Acestea trebuie să aibă întotdeauna prioritate absolută față de recomandările făcute prin utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App.

Recomandările afișate în timpul utilizării Aplicației waterdrop® Hydration App se bazează pe recomandările și valorile de referință privind consumul de apă publicate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) ( vezi EFSA, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water din 25.03.2010, disponibil la https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1459). waterdrop® se străduiește (dar nu garantează) să adapteze în permanență recomandările conform stadiului actual de cercetare predominant.

Nu poate înlocui sfaturile medicale/consilierea în materie de nutriție sau de fitness: Serviciile oferite și informațiile furnizate în cadrul Aplicației waterdrop® Hydration App nu reprezintă sfaturi medicale sau recomandări de nutriție sau fitness și nici nu înlocuiesc astfel de sfaturi.

Pentru evitarea oricărui dubiu, waterdrop® nu face nici o recomandare și nu oferă nici o garanție Utilizatorului în ceea ce privește atingerea oricărui obiectiv de hidratare sau a altor obiective urmărite de Utilizator prin utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App.

waterdrop® nu își asumă nici o răspundere pentru orice daune sau prejudicii (de sănătate sau fizice) care apar asupra Utilizatorului din cauza sau în legătură cu utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App. 

 

5. Procesul de utilizare

Pentru a utiliza Aplicația waterdrop® Hydration App, utilizatorul trebuie să respecte următoarele:

5.1 Instalarea și utilizarea aplicației

Utilizatorul poate descărca și instala Aplicația waterdrop® Hydration App prin intermediul unor marketplace-uri (magazine) operate de terți furnizori, cum ar fi Google Play Store (furnizor terț: Google) sau App Store (furnizor terț: Apple). Se atrage atenția asupra faptului că este posibil ca Utilizatorul să fie nevoit să respecte și termenii și condițiile sau instrucțiunile furnizorului terț respectiv. Aplicația waterdrop® Hydration App poate fi instalată și utilizată pe telefoane mobile (cu sistem de operare Android și iOS), tablete și alte dispozitive mobile. Aplicația waterdrop® Hydration App funcționează corect numai cu sistemele de operare actuale. În mod ideal, ar trebui să fie instalată întotdeauna versiunea curentă a sistemului de operare.

5.2 Acceptarea Termenilor

După finalizarea procesului de instalare, Utilizatorul trebuie să declare că este de acord cu acești Termeni. Astfel se încheie contractul de utilizare dintre waterdrop® și Utilizator.

5.3 Înregistrare

Pentru a utiliza Aplicația waterdrop® Hydration App, Utilizatorul trebuie să se înregistreze o singură dată și să furnizeze anumite informații esențiale despre sine (cum ar fi numele, vârsta, sexul, culoarea preferată). Apoi, Utilizatorul se poate autentifica din nou în orice moment prin intermediul Aplicației waterdrop® Hydration App. Utilizatorii au, de asemenea, opțiunea de a se conecta cu contul lor de Club waterdrop® pentru a utiliza funcții suplimentare ale Aplicației waterdrop® Hydration App. Contul de Club waterdrop® reprezintă combinația dintre adresa de e-mail și parola pe care Utilizatorul o folosește pe site-ul waterdrop®. În cazul în care Utilizatorul nu are încă un cont de Club waterdrop®, acesta poate deschide unul direct prin intermediul Aplicației waterdrop® Hydration App sau prin intermediul site-ului.

5.4 Indicații privind utilizarea optimă a Aplicației

Utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App și a serviciilor waterdrop® se face pe riscul propriu al Utilizatorului. Trebuie respectate întotdeauna sfaturile de sănătate din clauza 4. Pentru a optimiza utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App și pentru a obține rezultate semnificative, Utilizatorul trebuie să furnizeze informații exacte, actuale și complete despre sine și despre obiceiurile sale de hidratare. Recomandările sunt generate de Aplicația waterdrop® Hydration App pe baza informațiilor furnizate de către Utilizator.

5.5 Dezinstalarea Aplicației waterdrop® Hydration App

La dezinstalarea Aplicației waterdrop® Hydration App, Utilizatorul va pierde în mod irevocabil tot conținutul salvat sau introdus în Aplicația waterdrop® Hydration App. Dezinstalarea Aplicației waterdrop® Hydration App nu șterge contul waterdrop®. 

 

6. Măsuri de securitate

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei asociate Aplicației waterdrop® Hydration App sau a contului waterdrop®.

Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care se desfășoară pe dispozitivul său mobil în ceea ce privește Aplicația waterdrop® Hydration App. waterdrop® se străduiește (dar nu garantează) să ia măsuri de securitate rezonabile pentru a proteja Utilizatorii de accesul neautorizat.

Utilizatorul trebuie să informeze imediat waterdrop® cu privire la orice utilizare neautorizată sau orice altă încălcare a securității. 

 

7. Responsabilitatea pentru conținutul generat de utilizatori

Utilizatorul este responsabil pentru toate informațiile, datele, textele, softwareul, mesajele, postările, tagurile și alte materiale pe care le face accesibile prin utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App ("Conținut").

waterdrop® poate, la propria discreție, să filtreze, monitorizeze, să ascundă, respingă sau să șteargă conținutul de pe Aplicația waterdrop® Hydration App, sau să șteargă Conținutul care încalcă termenii contractului sau care este inacceptabil în alt mod.

În nici un caz waterdrop® nu va fi responsabilă în vreun fel pentru orice Conținut, inclusiv dar fără a se limita la orice erori sau omisiuni în sau din orice Conținut, sau pentru orice pierdere sau daună de orice fel survenită ca urmare a utilizării oricărui Conținut afișat prin intermediul Aplicației waterdrop® Hydration App.

Conținutul nu face obiectul nici unui angajament de încredere din partea waterdrop®, altul decât cel prevăzut în prevederile privind protecția datelor, iar waterdrop® nu este răspunzătoare pentru utilizarea sau divulgarea oricărui Conținut furnizat de către Utilizator. 

 

8. Drepturile de utilizare și conținutul protejat

Aplicația waterdrop® Hydration App este destinată exclusiv utilizării personale de către Utilizator și nu în scopuri de afaceri sau comerciale.

Aplicația waterdrop® Hydration App, software-ul utilizat în legătură cu Aplicația waterdrop® Hydration App și toate serviciile și conținutul furnizat cu Aplicația waterdrop® Hydration App, inclusiv designul Aplicației, toate textele, grafica, programele de calculator și alte elemente puse la dispoziție (denumite colectiv "Conținut protejat") sunt protejate prin drepturi de autor sau alte legi privind proprietatea intelectuală.

Reproducerea, distribuirea, punerea la dispoziție, prelucrarea și orice alt act existent sau viitor de utilizare și/sau exploatare a Conținutului protejat rezervat autorului sunt permise numai cu acordul expres al părții abilitate. Utilizatorul nu dobândește nici un fel de drepturi asupra Conținutului protejat.

În măsura în care este necesar pentru utilizarea contractuală a Aplicației waterdrop® Hydration App, waterdrop® acordă Utilizatorului dreptul personal, revocabil, non-transferabil, netransmisibil și non-exclusiv de a utiliza Aplicația waterdrop® Hydration App. Pentru evitarea oricărui echivoc, Utilizatorul nu este autorizat să distribuie sau să pună la dispoziția publicului conținutul Aplicației waterdrop® Hydration App. Dreptul de utilizare expiră la rezilierea contractului de utilizare ( vezi clauza 11). 

 

9. Răspunderea

Toate informațiile furnizate de waterdrop® în Aplicația waterdrop® Hydration App sunt selectate cu atenție și sunt considerate fiabile. Cu toate acestea, waterdrop® nu își asumă nici o răspundere pentru acuratețea, caracterul complet și/sau actualizat al acestora (cu excepția cazurilor de intenție și neglijență gravă).

waterdrop® nu este răspunzătoare (cu excepția cazurilor de intenție și neglijență gravă) pentru daune (inclusiv daune indirecte sau pierderi de profit) care decurg din sau în legătură cu Aplicația waterdrop® Hydration App sau cu informațiile sau serviciile oferite în cadrul acesteia, nici pentru întreruperi ale sistemului online, inclusiv pentru transmiterea necorespunzătoare a datelor sau pentru indisponibilitatea temporară sau permanentă a accesului. 

 

10. Modificări și amendamente

waterdrop® își rezervă dreptul de a schimba, completa și/sau modifica acești Termeni în orice moment. Utilizatorul va fi informat în acest sens în timp util și într-o formă adecvată. 

 

11. Durata

Termenii stabiliți de comun acord între Utilizator și waterdrop® se aplică - ținând cont de clauza 10 (variații și modificări) - până la rezilierea contractului de utilizare. 

 

12. Rezilierea contractului, dreptul de a bloca și refuzul de exercitare

12.1 Rezilierea contractului de utilizare

Utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul de utilizare în orice moment și fără a prezenta motive. Contractul de utilizare este reziliat automat prin ștergerea sau dezactivarea Aplicației waterdrop® Hydration App de pe dispozitivul mobil (smartphone).

De asemenea, waterdrop® are dreptul de a rezilia contractul de utilizare fără a oferi motive, cu efect imediat, prin notificarea în scris a Utilizatorului.

12.2 Dreptul de blocare, refuzul de exercitare a prestației

În cazul în care waterdrop® are motive întemeiate de a suspecta că Utilizatorul încalcă acești Termeni sau alte condiții care stau la baza relației de prestare a serviciilor la utilizarea Aplicației waterdrop® Hydration App sau a unui alt serviciu oferit de waterdrop®, waterdrop® are dreptul de a bloca sau rezilia imediat și fără notificare prealabilă Utilizatorul afectat și contul waterdrop® asociat și de a refuza utilizarea curentă sau viitoare a serviciilor oferite de waterdrop®. Contractul de utilizare se consideră astfel, de asemenea, reziliat.

12.3 Ștergerea datelor utilizatorului

Prin ștergerea Aplicației waterdrop® Hydration App de pe dispozitivul mobil, Utilizatorul pierde iremediabil tot conținutul și serviciile postate de utilizator pe Aplicația waterdrop® Hydration App. 

 

13. Dispoziții finale

13.1 Clauza de severitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este sau devine invalidă sau inaplicabilă în totalitate sau parțial, acest lucru nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere validă sau aplicabilă care se apropie cel mai mult, din punct de vedere economic, de prevederea invalidă sau inaplicabilă.

13.2 Legea aplicabilă

Legea austriacă se aplică în mod exclusiv între părți, cu excepția Convenției ONU privind Contractele de Vânzări Internaționale de Mărfuri.

13.3 Jurisdicție

Pentru toate litigiile care decurg din și în legătură cu acești Termeni, se stabilește jurisdicția exclusivă a instanței competente din Viena Innere Stadt, cu excepția cazului în care legea aplicabilă în mod obligatoriu prevede altfel.

13.4 Posibilitatea de depozitare și de consultare a textului contractului

Acești Termeni pot fi consultați de către Utilizator în orice moment la adresa waterdrop.ro/pages/terms-conditions-app.